EU-kontroll

Bestill EU-kontroll hos oss. Kun 1090 kr.

Våre tjenester

EU-kontroll

Fra og med 8. februar 2019 trer nye EU-kontroll-regler i kraft. Nå kan du ta EU-kontrollen (periodisk kjøretøykontroll) når du vil, så lenge kjøretøyet er godkjent innen fristen.

Husk fristen for EU-kontroll

Til tross for nye regler med mer fleksibilitet, er det viktig å huske at fristen for den periodiske kjøretøykontrollen er endelig. Du risikerer avskilting hvis fristen ikke blir overholdt.

Kontakt oss

Hvem utfører EU-kontroll?

Kontrollen kan foretas hos kontrollorganer/verksteder godkjent av Statens vegvesen, slik som Haugland Automobil AS. Kontrollorganet er ansvarlig for at resultatet av kontrollen rapporteres til Statens vegvesen. Du har imidlertid krav på en kopi av kontrollseddelen slik at du – i tilfelle det skulle oppstå spørsmål i ettertid – har en dokumentasjon for gjennomført kontroll.

Relevante linker:
Regelverk
Ofte spurte spørsmål

Hvilke kjøretøy skal kontrolleres?

Kjøretøy med tillatt totalvekt 3500 kg eller mindre:
– Kontrolleres første gang i det fjerde året etter registreringsåret
– Deretter hvert andre år

Kjøretøy og tilhengere med tillatt totalvekt over 3500 kg, alle kjøretøy som er registrert for ti personer eller flere samt drosjer og ambulanser:
– Kontrolleres første gang i det andre kalenderåret etter registreringsåret
– Deretter årlig

Finn ut fristen for ditt kjøretøy. 

GRADVIS ENDRINGER

Dersom du allerede eier bil er det ikke slik at du plutselig må forholde deg til en ny frist. Den fristen du har ved overgangen (08.02.2019) gjelder til du har gjennomført en ny kontroll. Deretter får du en ny frist basert på den datoen du utfører kontrollen. Kontrollintervallene forblir de samme som i dag, det vil si at personbiler stort sett skal inn første gang etter fire år og deretter annethvert år, mens kjøretøy over 7500 kg skal inn hvert år.

TIDSPUNKT FOR EU-KONTROLL

Tidligere var det siste siffer i registreringsnummeret som indikerte når Bilen skulle inn til kontroll. Etter 8.februar 2019 er det dato for førstegangsregistrering som danner utgangspunktet for når din bil må være EU-godkjent.

STRENGER KRAV TIL KONTROLLØREN

I tillegg til mer fleksibilitet for bileierne, trer det også i kraft nye krav om egen opplæring og personlig godkjenning for de som utfører den periodiske kjøretøykontrollen. Til nå har det kun vært stilt krav til virksomheten som tilbyr tjenesten, men nå skal det altså stilles strengere regler til de ansatte som utfører selve EU-kontrollen. Målet er bedre, likere og mer trafikksikre kontroller.

VEGVESENET SENDER PÅMINNELSE

Tidligere sendte Statens vegvesen et purrebrev når kontrollfristen var utløpt. Dette blir det slutt på. Nå kommer Vegvesenet til å sende et påminnelsesbrev to måneder før den endelige fristen. Selv om du kan gjennomføre kontrollen når du vil, får du aldri mer enn to måneder på å utbedre eventuelle feil. Hvis bilen ikke blir godkjent ved EU-kontrollen får du likevel ikke forskyve fristen. Derfor er det viktig at du beregner nok tid til både kontroll og eventuell etterkontroll.

Timebestilling

Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg med en passende time.