Telefon: 56 39 05 00

Åpningstider

0730-1600

EU-Kontroll

Fra og med 8. februar 2019 trer nye EU-kontroll-regler i kraft. Nå kan du ta EU-kontrollen (periodisk kjøretøykontroll) når du vil, så lenge kjøretøyet er godkjent innen fristen. 


Viktig å holde fristen

Til tross for nye regler med mer fleksibilitet, er det viktig å huske at fristen for den periodiske kjøretøykontrollen er endelig. Du risikerer avskilting hvis fristen ikke blir overholdt.

Tidligere var det siste siffer i registreringsnummeret som indikerte når Bilden skulle inn til kontroll. Etter 8.februar 2019 er det dato for førstegangsregistrering som danner utgangspunktet for når din bil må være EU-godkjent. 

Gradvis innføring

Dersom du allerede eier bil er det ikke slik at du plutselig må forholde deg til en ny frist. Den fristen du har ved overgangen (08.02.2019) gjelder til du har gjennomført en ny kontroll. Deretter får du en ny frist basert på den datoen du utfører kontrollen.

Kontrollintervallene forblir de samme som i dag, det vil si at personbiler stort sett skal inn første gang etter fire år og deretter annethvert år, mens kjøretøy over 7500 kg skal inn hvert år.

Strengere krav til kontrolløren

I tillegg til mer fleksibilitet for bileierne, trer det også i kraft nye krav om egen opplæring og personlig godkjenning for de som utfører den periodiske kjøretøykontrollen. Til nå har det kun vært stilt krav til virksomheten som tilbyr tjenesten, men nå skal det altså stilles strengere regler til de ansatte som utfører selve EU-kontrollen. Målet er bedre, likere og mer trafikksikre kontroller.

Vegvesenet sender påminnelse

Tidligere sendte Statens vegvesen et purrebrev når kontrollfristen var utløpt. Dette blir det slutt på. Nå kommer Vegvesenet til å sende et påminnelsesbrev to måneder før den endelige fristen. Selv om du kan gjennomføre kontrollen når du vil, får du aldri mer enn to måneder på å utbedre eventuelle feil. Hvis bilen ikke blir godkjent ved EU-kontrollen får du likevel ikke forskyve fristen. Derfor er det viktig at du beregner nok tid til både kontroll og eventuell etterkontroll.

Fristen for ditt kjøretøy finner du her eller på kontrollseddelen fra forrige EU-kontroll.

Hvilke kjøretøy skal kontrolleres?

Kjøretøy med tillatt totalvekt 3500 kg eller mindre:

  • Kontrolleres første gang i det fjerde året etter registreringsåret
  • Deretter hvert andre år

Kjøretøy og tilhengere med tillatt totalvekt over 3500 kg, alle kjøretøy som er registrert for ti personer eller flere samt drosjer og ambulanser:

  • Kontrolleres første gang i det andre kalenderåret etter registreringsåret
  • Deretter årlig

Image result for statens vegvesen

Hvem kontrollerer?

Kontrollen kan foretas hos kontrollorganer/verksteder godkjent av Statens vegvesen, slik som Haugland Automobil AS.

Kontrollorganet er ansvarlig for at resultatet av kontrollen rapporteres til Statens vegvesen. Du har imidlertid krav på en kopi av kontrollseddelen slik at du – i tilfelle det skulle oppstå spørsmål i ettertid – har en dokumentasjon for gjennomført kontroll.

Relevante linker:

 

Bestill EU-kontroll (periodisk kjøretøykontroll) hos Haugland Automobil!

Kontakt oss for å booke EU-kontroll i dag!

56 39 05 00
post@hauglandautomobil.no